LZTI /

Zvērināti tiesu izpildītāji

  • Tomsons, Sandis
   Rīgas apgabaltiesa
  • Tērbatas iela 42/44-10, Rīga, LV-1011
  • Tālr. 67312401
  • 51 IEC.
  • Tunnis, Jānis
   Rīgas apgabaltiesa
  • Tērbatas iela 53-8, Rīga, LV-1011
  • Tālr. 67294607
  • 46 IEC.
  • Vaivods, Rihards
   Rīgas apgabaltiesa
  • Lāčplēša iela 75, Rīga, LV - 1011
  • Tālr. 67467179
  • 44 IEC.
  • Veinbergs, Rolands
   Rīgas apgabaltiesa
  • Tālr.
  • 81 IEC.
  • Informējam, ka turpmāk Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērinātam tiesu izpildītājam Rolandam Veinbergam adresētā korespondence nosūtāma uz zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores prakses vietas adresi Dzirnavu ielā 66-24, Rīgā, vai uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]
  • Vildaus, Juris
   Rīgas apgabaltiesa
  • Avotu iela 40-13, Rīga, LV-1009
  • Tālr. 67186026
  • 66 IEC.
kopā 45 ieraksti