LZTI /

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā tiesu izpildītāju savienība

Starptautiskā tiesu izpildītāju savienība (l'Union internationale des huissiers de justice) jeb UIHJ ir dibināta 1952.gadā. Ideja par šādas starptautiskas organizācijas izveidi radās jau 1949.gadā Francijas Nacionālā tiesu izpildītāju kongresa laikā, taču līdz pirmā oficiālā UIHJ kongresa sanākšanai bija nepieciešami trīs gadi, kuru laikā tika veidoti kontakti un apspriesti topošās organizācijas darbība un mērķi. UIHJ dibināšanā piedalījās septiņu valstu tiesu izpildītāju pārstāvji: Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Grieķijas, Itālijas un Šveices.

2008.gadā UIHJ dalībvalstu skaits ir palielinājies līdz 65, apvienojot tiesu izpildītāju pārstāvjus no gandrīz visiem kontinentiem. UIHJ mērķis ir pārstāvēt savus locekļus starptautiskās organizācijās un nodrošināt efektīvu sadarbību UIHJ locekļu starpā. UIHJ strādā gan pie nacionālo spriedumu izpildes tiesību, gan starptautisko līgumu un dokumentu pilnveidošanas, pieliekot visas pūles, lai attīstītu un izplatītu idejas un projektus, kas nostiprina un pilnveido neatkarīgas tiesu izpildītāju profesijas statusu un tās funkcijas.

UIHJ pārstāvji dodas regulārās sadarbības un izpētes misijās kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. UIHJ tieši piedalās nacionālo tiesu izpildītāja institūtu izveidē, sākotnēji apmācot un konsultējot par šo procesu atbildīgās valsts institūcijas un vēlāk veidojot ciešus kontaktus ar jaunizveidotās profesijas pašpārvaldes institūcijām, ar mērķi iesaistīt tās UIHJ darbībā. Visbiežāk valstis, kurās brīvā juridiskā tiesu izpildītāja profesija izveidota ar UIHJ atbalstu, kļūst par konsultantiem un sadarbības partneriem reformu veikšanā citās valstīs.

UIHJ ir vairāku starptautisko organizāciju locekle. UIHJ ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padomes biedrs, tai ir savi pārstāvji ANO birojos Ženēvā, Vīnē un Amānā. UIHJ ir iesaistīta arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences darbā, jo īpaši to konvenciju izstrādē, kas saistītas ar nolēmumu izpildi un dokumentu piegādi un paziņošanu. Eiropā UIHJ ir iesaistīta Eiropas Savienības līgumu, direktīvu un regulu apspriešanas procesos.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir UIHJ locekle kopš 2003.gada un UIHJ reģionālās apakšorganizācijas EuroDanube locekle - kopš 2007.gada. Kopš 2016. gada Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir Eiropas Tiesu izpildītāju Savienības (UEHJ) locekle.