Par zvērināta tiesu izpildītāja R. Veinberga rīcības izvērtēšanu

29.01.2021

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome jautājumu par disciplinārlietas pret tiesu izpildītāju R. Veinbergu ierosināšanu un tiesu izpildītāja saukšanu pie disciplināratbildības izskatīs pēc tam, kad likumīgā spēkā būs stājies procesa virzītāja galīgais nolēmums pret tiesu izpildītāju R. Veinbergu uzsāktajā kriminālprocesā vai pēc tam, kad minētajā kriminālprocesā mainīsies apstākļi, kas nebūs par šķērsli jautājuma par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesu izpildītāju R.Veinbergu izlemšanai.

Šāds lēmums pieņemts, saņemot no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes informāciju, ka tiesu izpildītājs ir atzīts par aizdomās turēto personu kriminālprocesā, kurā tiek izmeklēti noziedzīgi nodarījumi, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikuma 318. un 177.pantā – par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu lielā apmērā.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 55. panta pirmo daļu, ja tiesu izpildītājs ieguvis aizstāvības tiesības kriminālprocesā par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts ar nodomu (tīši), jautājuma izlemšana par disciplinārlietas ierosināšanu un tiesu izpildītāja saukšanu pie disciplināratbildības tiek atlikta līdz brīdim, kad likumīgā spēkā stājas procesa virzītāja galīgais nolēmums šajā kriminālprocesā.

Atgriezties