Par Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga atstādināšanu

21.01.2021

Informējam, ka ar tieslietu ministra 2021. gada 20. janvāra rīkojumu Nr.1-1/16 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs ir atstādināts no amata darbību veikšanas uz laiku, kamēr viņam kriminālprocesā ir piemērots drošības līdzeklis – noteiktas nodarbošanās aizliegums, un līdz brīdim, kad attiecībā uz tiesu izpildītāju R.Veinbergu likumīgā spēkā stāsies nolēmums kriminālprocesā.

Amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.81 veiks Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore. Zvērināta tiesu izpildītāja A.Spores prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, LV-1011, tālrunis: 62006660, e-pasts: [email protected]

Maksājumi veicami uz tiem pašiem Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 rekvizītiem, konts: LV32TREL9199064001000

Atgriezties