Par grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā

09.11.2021

Informējam, ka 2021.gada 9.novembrī spēkā stājušies grozījumi Tiesu izpildītāju likumā.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju  160. panta pirmo prim daļu Izpildu lietu reģistrā sagatavotajiem dokumentiem un to pielikumiem, kurus zvērināts tiesu izpildītājs no oficiālās elektroniskās adreses nosūtījis dokumenta adresātam uz oficiālo elektronisko adresi, ir juridisks spēks arī tad, ja dokumentā nav iekļauts rekvizīts "paraksts".

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152.panta ceturto daļu nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un  vienā  pārskaitījumā. Ja šāda maksāšanas kārtība netiek ievērota, tad atzīstams, ka nosolītājs nav veicis visas summas samaksu un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie visas izpildu lietā saņemtās summas.

Atgriezties