Vanags, Māris
Vidzemes apgabaltiesa
Informējam, ka zvērināta tiesu izpildītoja birojā 2019.gada 16.oktobrī paredzētā pieņemšanas diena tiek pārcelta uz 2019.gada 17.oktobri.
Adrese
Smilšu iela 1, Valmiera, LV - 4201
Mob. tālrunis
27631776
E-pasts
[email protected]
Pieņemšanas laiki
Trešdienās 9:00-13:00 un 14:00-18:00
Pamatiecikrnis
96. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Vidzemes rajona tiesa
Depozītkonts
LV04TREL919911100100B

96. iecirknis

Vidzemes apg. - Smiltenes novads

Vidzemes apg. - Strenču novads

Vidzemes apg. - Valkas novads