Korics, Normunds
Kurzemes apgabaltiesa
Adrese
Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, Saldus, LV-3801
Tālrunis
26059128
E-pasts
[email protected]
E-adrese
https://latvija.lv/lv/Eaddress/[email protected]
Pieņemšanas laiki
Otrdienās 9:00-12:00 un 13:00-18:00
Pamatiecikrnis
9. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Kurzemes rajona tiesa
Depozītkonts
LV26TREL919911600100B

9. iecirknis

Kurzemes apg. -

Dienvidkurzemes novads

 • Aizputes pagasts
 • Aizputes pilsēta
 • Cīravas pagasts
 • Kalvenes pagasts
 • Kazdangas pagasts
 • Lažas pagasts

Saldus novads

 • Ezeres pagasts
 • Jaunauces pagasts
 • Kursīšu pagasts
 • Nīgrandes pagasts
 • Pampāļu pagasts
 • Rubas pagasts
 • Vadakstes pagasts
 • Zaņas pagasts
 • Zvārdes pagasts
 • Saldus pilsēta