Korics, Normunds
Kurzemes apgabaltiesa
Adrese
Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, Saldus, LV-3801
Tālrunis
26059128
E-pasts
[email protected]
Pieņemšanas laiki
Otrdienās 9:00-12:00 un 13:00-18:00
Pamatiecikrnis
9. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Kurzemes rajona tiesa
Depozītkonts
LV26TREL919911600100B

9. iecirknis

Kurzemes apg. -

Aizputes novads

Saldus novads

  • Ezeres pagasts
  • Jaunauces pagasts
  • Kursīšu pagasts
  • Nīgrandes pagasts
  • Pampāļu pagasts
  • Rubas pagasts
  • Vadakstes pagasts
  • Zaņas pagasts
  • Zvārdes pagasts
Saldus novada Saldus pilsēta