Klaģe, Andžela
Zemgales apgabaltiesa
Adrese
Zaļā iela 44-1, Dobele, LV-3701
Tālrunis
63723176
Fakss
63723176
E-pasts
[email protected]
Pieņemšanas laiki
Otrdienās 9:00-17:00
Pamatiecikrnis
106. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Zemgales rajona tiesa
Depozītkonts
LV21TREL9199081002000

106. iecirknis

Zemgales apg. -

Auces novads

Zemgales apg. - Dobeles novads

  • Auru pagasts
  • Bērzes pagasts
  • Dobeles pagasts
  • Naudītes pagasts
  • Zebrenes pagasts
  • Krimūnu pagasts
  • Penkules pagasts

Tērvetes novads

Dobeles pilsēta