Kalniņa, Anita
Latgales apgabaltiesa
Adrese
Bērzpils iela 2, Balvi, LV-4501
Tālrunis
64521195
Mob. tālrunis
26590926
Fakss
64521195
E-pasts
[email protected]
Pieņemšanas laiki
Otrdienās 8:30-15:30, ceturtdienās 8:30-11:30
Pamatiecikrnis
16. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Rēzeknes tiesa
Depozītkonts
LV63TREL9199011001000

16. iecirknis

Latgales apg. - Baltinavas novads

Latgales apg. - Balvu novads

Latgales apg. - Rugāju novads

Latgales apg. - Viļakas novads