Danga, Guna
Vidzemes apgabaltiesa
Atvaļinājumā no 07.05.2018 līdz 14.05.2018
Aizvietos Valija Baltā
Atvaļinājumā no 20.04.2018 līdz darbnespējas lapas noslēgšanai
Aizvietos Valija Baltā
Adrese
Gaitnieku iela 2A, Gulbene, LV - 4401
Tālrunis
64495030 , 64323026
E-pasts
guna.danga@lzti.lv
Pieņemšanas laiki
Pirmdienās 8:00-12:00 un 14:00-17:00, trešdienās 8:00-12:00 un 14:00-17:00, otrdienās 9:00-16:00 Alūksnē, Pils ielā 16
Pamatiecikrnis
87. iecirknis
Rajona tiesas piekritība
Vidzemes rajona tiesa
Depozītkonts
LV26TREL9199068001000

87. iecirknis

Vidzemes apg. - Alūksnes novads

Vidzemes apg. - Apes novads