LZTI /

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija

Aiga Augustova
Revīzijas komisijas priekšsēdētāja


Ligita Pētersone

Revīzijas komisijas locekle


Aija Kalniņa 
Revīzijas komisijas locekle