LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  30.11.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 16 0
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 16 0
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 16 0
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 16 0
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 15 1
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 14 2
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 13 3
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 12 4
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 12 4
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 11 5
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 8 8
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 8 8
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 9
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 10
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 3 13
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 3 13
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16