LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  28.05.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 12 8
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 11 9
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 10 10
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 9 11
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 8 12
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 8 12
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 7 13
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 13
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 7 13
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 5 15
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 16
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 4 16
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 3 17
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 3 17
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20