LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  07.10.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 21 -1
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 18 2
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 18 2
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 18 2
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 16 4
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 13 7
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 12 8
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 10 10
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 10 10
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 9 11
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 8 12
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 13
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 6 14
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 6 14
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20