LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.07.2019 - 31.12.2019
Sagatavots:  15.11.2019
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 11 -1
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 10 0
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 9 1
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 8 2
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 7 3
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 6 4
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 4 6
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 3 7
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 2 8
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 2 8
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 2 8
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 9
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 1 9
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 1 9
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 1 9
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 1 9
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 0 10