LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2022 - 31.12.2022
Sagatavots:  19.01.2022
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 2 12
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 2 12
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 2 12
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 1 13
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 1 13
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 0 14
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 0 14
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 14
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 0 14
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 0 14
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 0 14
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 0 14
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 0 14
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 0 14
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 0 14
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 0 14
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 0 14