LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.07.2019 - 31.12.2019
Sagatavots:  15.11.2019
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 8 0
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 8 0
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 6 2
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 6 2
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 6 2
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 4 4
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 3 5
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 3 5
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 2 6
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 2 6
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 1 7
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 7