LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  21.10.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 20
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 23 2
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 7 18
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 25 0
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 7 18
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 21 4
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 20 5
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 3 22
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 26 -1
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 25 0
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 20
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 11 14
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 24 1
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 13 12
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 3 22
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 23 2
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 17
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 8 17
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 8 17
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 16 9
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 22 3
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 19 6
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 9
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 17 8
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 17
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 19 6
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 16 9
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 17
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 21
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 11 14
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 23
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 15
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 16 9
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 23
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 13 12
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 25 0
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 34 -9
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 17 8
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 11 14
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 18 7
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 25 0
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 11 14
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 16 9
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 23
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 23