LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  13.08.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 9 20
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 26
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 5 24
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 29 0
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 13
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 19 10
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 11 18
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 25
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 6 23
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 9 20
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 25 4
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 24
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 22 7
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 19 10
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 11 18
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 21 8
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 21
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 18 11
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 3 26
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 5 24
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 18
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 8 21
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 27
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 1 28
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 13 16
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 21
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 6 23
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 16 13
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 22 7
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 11 18
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 4 25
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 9 20
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 25
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 23 6
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 27
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 14 15
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 20 9
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 19
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 14 15
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 8 21
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 19 10
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 22 7
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 6 23
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 9 20
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 10 19
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 27 2