LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  30.11.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 14 11
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 23
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 11 14
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 25 0
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 20 5
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 23 2
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 25 0
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 23
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 18 7
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 10 15
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 18 7
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 6 19
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 16 9
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 25 0
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 8 17
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 20 5
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 17
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 20 5
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 23
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 12 13
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 21 4
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 25 0
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 3 22
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 9 16
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 25 0
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 9 16
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 20
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 4 21
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 24 1
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 14 11
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 8 17
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 23 2
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 5 20
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 26 -1
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 3 22
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 28 -3
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 15 10
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 34 -9
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 11 14
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 26 -1
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 21 4
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 8 17
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 16 9
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 17 8
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 25 0