LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  17.06.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 5 19
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 21
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 6 18
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 17 7
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 11 13
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 9 15
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 8 16
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 1 23
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 10 14
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 16
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 11 13
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 21
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 12 12
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 23 1
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 6 18
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 9 15
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 6 18
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 12 12
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 9 15
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 13
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 15 9
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 22
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 8 16
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 11 13
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 19
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 19
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 2 22
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 17 7
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 8 16
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 3 21
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 14 10
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 24
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 23 1
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 1 23
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 11 13
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 15 9
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 3 21
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 20 4
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 5 19
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 11 13
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 12 12
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 3 21
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 10 14
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 8 16
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 18 6