LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  28.02.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 28
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 0 28
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 38 0 28
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 0 28
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 28
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 0 28
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 28
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 0 28
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 28
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 1 27
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 1 27
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 1 27
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 1 27
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 1 27
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 49 1 27
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 1 27
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 26
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 2 26
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 2 26
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 2 26
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 2 26
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 25
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 3 25
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 3 25
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 3 25
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 4 24
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 4 24
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 4 24
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 4 24
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 4 24
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 4 24
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 4 24
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 4 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 4 24
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 5 23
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 5 23
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 23
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 5 23
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 5 23
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 6 22
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 7 21
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 7 21
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 7 21
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 9 19
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 9 19
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 10 18
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 11 17
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 13 15