LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  16.07.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 24 5
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 9 20
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 8 21
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 6 23
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 19 10
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 12 17
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 8 21
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 10 19
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 19
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 17 12
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 14 15
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 27
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 20 9
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 3 26
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 9 20
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 4 25
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 10 19
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 19 10
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 15 14
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 6 23
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 21
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 11 18
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 29
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 27
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 7 22
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 9 20
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 5 24
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 1 28
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 15 14
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 5 24
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 19 10
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 9 20
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 16 13
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 21 8
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 4 25
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 24 5
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 21
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 3 26
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 25
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 11 18
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 17 12
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 13
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 23 6
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 5 24
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 26
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 9 20