LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.07.2019 - 31.12.2019
Sagatavots:  15.11.2019
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 17 -1
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 16 0
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 16 0
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 15 1
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 15 1
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 14 2
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 14 2
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 13 3
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 13 3
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 12 4
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 12 4
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 11 5
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 11 5
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 11 5
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 10 6
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 10 6
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 9 7
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 9 7
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 9 7
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 8
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 8 8
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 8 8
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 7 9
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 6 10
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 6 10
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 6 10
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 6 10
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 6 10
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 5 11
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 11
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 5 11
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 11
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 49 5 11
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 5 11
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 3 13
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 3 13
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 3 13
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 3 13
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 14
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 2 14
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 2 14
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 2 14
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 2 14
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 1 15
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 1 15
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 1 15
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 1 15
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 38 1 15