LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  24.01.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 9 19
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 7 21
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 5 23
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 5 23
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 5 23
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 3 25
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 3 25
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 3 25
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 3 25
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 3 25
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 3 25
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 2 26
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 2 26
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 2 26
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 2 26
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 2 26
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 2 26
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 2 26
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 2 26
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 2 26
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 1 27
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 1 27
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 1 27
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 1 27
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 1 27
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 49 1 27
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 1 27
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 1 27
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 1 27
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 1 27
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 0 28
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 0 28
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 0 28
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 28
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 28
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 0 28
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 28
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 0 28
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 0 28
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 0 28
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 0 28
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 0 28
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 38 0 28
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 0 28
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 0 28
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 28
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 0 28
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 28