LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  20.01.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 5 19
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 4 20
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 4 20
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 4 20
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 3 21
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 3 21
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 2 22
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 2 22
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 2 22
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 2 22
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 2 22
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 2 22
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 2 22
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 1 23
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 1 23
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 1 23
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 1 23
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 1 23
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 1 23
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 1 23
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 1 23
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 1 23
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 1 23
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 1 23
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 1 23
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 1 23
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 0 24
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 0 24
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 24
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 0 24
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 0 24
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 0 24
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 24
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 0 24
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 24
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 24
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 0 24
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 0 24
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 0 24
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 0 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 0 24
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 0 24
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 0 24
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 0 24
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 0 24
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 0 24