LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  27.03.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 16 12
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 14 14
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 14 14
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 14 14
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 12 16
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 12 16
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 11 17
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 8 20
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 8 20
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 8 20
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 8 20
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 8 20
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 7 21
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 6 22
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 6 22
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 5 23
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 23
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 5 23
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 5 23
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 4 24
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 4 24
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 4 24
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 4 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 4 24
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 4 24
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 4 24
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 4 24
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 4 24
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 4 24
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 3 25
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 25
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 3 25
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 3 25
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 3 25
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 2 26
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 2 26
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 49 1 27
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 1 27
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 1 27
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 1 27
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 1 27
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 28
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 28
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 0 28
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 28
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 0 28
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 28
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 38 0 28