LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  30.11.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 8 14
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 25 -3
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 20 2
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 22 0
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 20 2
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 19 3
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 6 16
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 7 15
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 19 3
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 13 9