LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  16.07.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 0 25
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 12 13
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 23
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 2 23
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 14 11
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 15 10
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 11 14
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 3 22
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 18 7
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 23