LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  30.11.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 10
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 25 -3
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 8 8
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 20
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 23 2
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 8 17
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 25 0
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 10 3
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 8 17
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 23 2
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 9
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 14 2
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 12 1
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 13 0
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 26 -1
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 20 2
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 19 3
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 4 21
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 28 -3
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 25 0
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 6 19
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 14 0
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 13 3
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 11 14
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 25 0
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 12 1
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 17 8
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 7 7
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 16 0
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 3 22
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 25 0
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 17
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 6 16
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 8 17
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 7 15
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 15 1
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 8 14
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 11 3
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 12 1
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 9 16
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 16 0
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 19 3
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 16 9
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 25 0
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 21 4
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 20 5
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 18 7
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 3 13
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 9 16
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 7 6
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 22 0
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 11 5
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 24 1
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 16 9
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 10 15
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 7 6
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 5 20
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 14 0
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 10 4
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 8 8
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 12 13
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 13 0
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 23
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 15 10
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 14 0
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 20 5
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 23
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 14 11
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 13 1
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 20 2
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 26 -1
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 12 4
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 34 -9
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 3 13
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 18 7
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 14 11
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 21 4
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 16 0
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 25 0
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 11 14
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 20 5
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 3 22
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 13 9
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 16 0
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 5 9
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 3 10
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 2 11
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 2 12
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 7 7
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 12 2
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 23
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 14 0
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 12 4
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 8 5