LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  10.08.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 9 11
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 10 10
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 9 11
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 14 6
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 16
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 17 3
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 15 5
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 13
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 13 7
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 7 13
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 4 16
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 6 10
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 10 6
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 3 13
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 7 9
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 15
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 10 6
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 4 12
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 4 12
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 3 13
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 12 4
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 5 11
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 3 13
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 27 2
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 10 19
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 9 20
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 6 23
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 22 7
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 18 11
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 8 21
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 12 17
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 19
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 20 9
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 14 15
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 27
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 23 6
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 25
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 9 20
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 4 25
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 11 18
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 21 8
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 16 13
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 6 23
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 21
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 13 16
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 29
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 27
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 8 21
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 18
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 5 24
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 27
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 17 12
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 21
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 21 8
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 9 20
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 18 11
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 22 7
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 4 25
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 25 4
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 9 20
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 6 23
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 25
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 11 18
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 21 8
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 13
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 28 1
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 5 15
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 14 6
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 6 14
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 5 24
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 26
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 9 20
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 5 11
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 4 12
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 9 7
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 11 5
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 8 8
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 6 10
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 1 15
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 2 14
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 10 6
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 4 12
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 15
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 10 6
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 2 23
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 14 11
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 23
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 3 22
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 15 10
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 16 9
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 14 11
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 4 21
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 19 6
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 23