LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  26.09.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 10
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 22 -2
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 12
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 20
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 23 2
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 5 20
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 25 0
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 10 3
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 7 18
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 16 9
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 4 12
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 12 4
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 10 3
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 11 2
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 19 6
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 17 3
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 12 8
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 2 23
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 25 0
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 25 0
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 20
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 13 0
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 11 5
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 10 15
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 19 6
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 9 4
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 11 14
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 5 8
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 12 4
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 3 22
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 21 4
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 7 18
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 5 15
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 7 18
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 6 14
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 12 4
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 5 15
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 8 5
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 11 2
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 8 17
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 12 4
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 18 2
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 13 12
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 20 5
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 18 7
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 9
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 16 9
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 3 13
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 17
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 6 7
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 16 4
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 9 7
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 19 6
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 16 9
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 17
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 5 8
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 21
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 13 0
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 6 7
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 8 8
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 11 14
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 10 3
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 22
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 6 19
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 13 0
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 14 11
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 23
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 11 14
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 10 3
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 20 0
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 25 0
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 9 7
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 34 -9
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 2 14
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 16 9
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 11 14
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 16 9
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 15 1
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 24 1
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 10 15
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 15 10
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 23
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 8 12
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 13 3
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 12
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 3 10
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 2 11
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 1 12
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 6 7
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 10 3
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 23
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 13 0
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 12 4
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 6 7