LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  10.08.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 28 1
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 27 2
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 17 3
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 25 4
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 12 4
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 15 5
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 11 5
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 23 6
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 19 6
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 14 6
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 14 6
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 10 6
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 10 6
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 10 6
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 10 6
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 22 7
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 22 7
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 13 7
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 9 7
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 21 8
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 21 8
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 21 8
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 8 8
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 20 9
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 16 9
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 7 9
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 15 10
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 10 10
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 6 10
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 6 10
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 18 11
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 18 11
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 14 11
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 14 11
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 9 11
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 9 11
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 5 11
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 5 11
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 17 12
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 4 12
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 4 12
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 4 12
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 4 12
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 13
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 16 13
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 13
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 7 13
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 3 13
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 3 13
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 3 13
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 6 14
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 2 14
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 14 15
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 5 15
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 15
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 15
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 1 15
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 13 16
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 16
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 4 16
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 12 17
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 11 18
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 11 18
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 18
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 19
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 10 19
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 9 20
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 9 20
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 9 20
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 9 20
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 9 20
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 8 21
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 21
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 8 21
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 21
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 4 21
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 3 22
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 6 23
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 6 23
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 6 23
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 23
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 23
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 2 23
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 5 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 5 24
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 4 25
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 25
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 4 25
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 25
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 26
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 27
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 27
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 27
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 29