LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  21.10.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 1 12
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 23
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 23
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 23
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 23
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 2 14
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 2 11
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 3 22
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 3 22
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 3 13
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 3 10
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 3 10
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 21
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 12
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 20
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 20
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 5 15
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 5 11
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 6 14
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 10
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 6 7
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 6 7
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 6 7
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 6 7
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 7 18
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 7 18
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 8 17
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 17
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 17
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 17
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 8 17
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 8 12
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 8 8
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 8 5
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 9 11
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 9 4
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 15
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 10 3
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 10 3
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 10 3
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 10 3
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 11 14
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 11 14
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 11 14
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 11 14
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 11 5
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 11 5
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 11 2
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 11 2
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 11 2
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 12 4
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 12 4
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 12 4
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 12 1
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 12 1
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 13 12
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 13 12
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 13 3
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 13 0
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 13 0
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 13 0
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 13 0
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 14 2
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 15 1
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 15 1
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 16 9
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 16 9
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 16 9
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 16 9
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 9
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 16 0
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 17 8
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 17 8
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 17 3
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 18 7
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 18 2
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 19 6
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 19 6
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 19 1
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 19 1
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 20 5
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 20 0
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 21 4
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 22 3
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 22 -2
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 23 2
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 23 2
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 24 1
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 25 0
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 25 0
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 25 0
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 25 0
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 26 -1
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 34 -9