LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  08.04.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 3 17
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 12 8
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 9 11
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 8 12
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 9 11
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 3 17
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 19
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 4 16
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 1 19
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 1 19
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 3 10
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 12
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 3 10
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 6 7
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 1 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 1 12
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 1 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 7 6
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 0 13
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 11
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 2 11
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 3 21
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 22
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 5 19
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 5 11
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 6 10
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 3 13
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 12 12
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 7 17
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 3 21
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 5 19
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 1 23
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 3 21
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 6 18
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 4 20
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 21
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 4 20
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 12 12
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 4 20
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 5 19
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 2 22
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 5 19
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 4 20
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 7 17
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 11 13
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 1 23
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 7 17
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 6 18
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 2 22
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 3 21
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 1 23
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 14 10
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 4 20
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 1 23
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 7 17
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 24
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 11 13
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 24
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 2 22
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 10 14
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 1 23
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 14 10
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 4 20
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 7 17
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 11 13
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 1 23
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 8 16
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 1 23
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 15 9
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 2 11
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 2 11
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 10 3
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 5 8
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 0 13
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 0 13
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 2 11
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 12
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 7 6
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 3 10
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 7 6
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 4 9
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 3 13
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 10
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 7 9
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 1 15
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 6 10
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 8 8
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 1 15
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 3 13
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 2 14
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 0 16
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 4 12
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 15
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 5 11