LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2022 - 31.12.2022
Sagatavots:  19.01.2022
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 3 18
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 20
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 1 20
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 1 20
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 1 20
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 1 20
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 0 21
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 0 21
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 0 21
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 0 21
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 2 11
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 2 11
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 1 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 1 12
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 1 12
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 1 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 0 13
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 0 13
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 0 13
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 0 13
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 0 13
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 5 16
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 5 16
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 4 17
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 4 17
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 3 18
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 3 18
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 3 18
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 3 18
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 3 18
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 2 19
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 2 19
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 2 19
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 2 19
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 2 19
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 2 19
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 1 20
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 1 20
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 1 20
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 1 20
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 1 20
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 1 20
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 1 20
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 1 20
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 1 20
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 21
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 21
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 0 21
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 0 21
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 0 21
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 0 21
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 0 21
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 0 21
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 0 21
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 0 21
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 21
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 0 21
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 0 21
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 0 21
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 0 21
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 0 21
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 21
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 0 21
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 0 21
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 0 21
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 0 21
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 3 12
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 2 13
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 2 13
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 2 13
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 1 14
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 1 14
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 1 14
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 0 15
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 0 15
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 0 15
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 0 15
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 0 15
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 2 12
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 2 12
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 2 12
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 1 13
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 1 13
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 0 14
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 0 14
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 0 14
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 0 14
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 0 14
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 0 14
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 0 14
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 14
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 0 14
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 0 14
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 0 14
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 0 14