LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  21.10.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 8 5
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 12 4
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 13 0
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 2 23
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 11 2
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 6 7
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 1 12
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 2 11
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 3 10
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 3 10
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 16 0
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 9 11
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 23
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 16 9
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 11 14
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 25 0
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 15 1
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 18 7
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 11 14
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 17 8
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 2 14
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 34 -9
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 11 5
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 25 0
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 20 0
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 12 1
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 13 12
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 23
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 16 9
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 13 0
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 15
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 23
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 10 3
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 11 14
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 8 8
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 9 4
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 13 0
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 21
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 6 7
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 17
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 16 9
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 19 6
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 11 5
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 19 1
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 6 7
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 17
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 3 13
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 17 8
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 9
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 19 6
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 22 3
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 16 9
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 19 1
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 14 2
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 8 17
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 11 2
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 11 2
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 8 12
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 13 3
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 6 14
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 8 17
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 5 15
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 17
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 23 2
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 3 22
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 15 1
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 6 7
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 13 12
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 10 3
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 24 1
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 11 14
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 12 4
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 13 0
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 20
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 25 0
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 26 -1
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 3 22
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 18 2
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 17 3
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 20 5
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 12 1
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 10 3
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 12 4
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 5 11
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 21 4
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 7 18
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 10 3
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 25 0
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 7 18
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 23 2
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 20
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 12
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 22 -2
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 10