LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  29.05.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 5 11
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 12 8
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 6 10
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 29
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 5 11
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 1 15
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 3 13
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 15
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 1 15
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 15
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 11 9
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 0 25
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 1 28
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 13 16
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 7 22
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 16 13
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 10 10
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 17 12
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 6 23
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 3 26
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 8 12
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 3 26
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 7 13
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 14 15
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 14 11
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 1 15
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 8 21
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 25
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 14 15
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 5 11
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 4 25
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 2 27
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 9 7
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 4 25
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 3 17
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 4 12
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 4 12
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 2 27
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 5 11
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 4 25
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 20 9
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 13 16
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 10 15
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 4 12
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 21
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 20 9
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 14 15
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 4 25
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 5 24
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 6 23
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 10 15
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 8 12
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 29
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 6 10
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 1 15
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 3 22
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 9 11
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 23
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 4 25
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 24
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 5 24
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 6 23
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 27
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 3 17
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 3 13
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 8 21
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 5 11
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 10 19
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 1 28
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 5 15
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 7 9
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 26
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 19 10
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 11 18
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 15 14
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 11 14
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 1 24
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 10 19
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 4 12
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 14
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 7 13
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 13
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 7 22
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 8 21
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 8 8
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 1 15
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 20 9
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 11 18
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 3 26
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 6 23
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 24
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 16
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 10 15
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 4 16