LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2022 - 31.12.2022
Sagatavots:  19.01.2022
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 0 21
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 0 21
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 0 21
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 0 21
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 0 21
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 0 21
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 0 21
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 0 21
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 0 21
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 0 21
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 0 21
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 0 21
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 0 21
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 0 21
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 0 21
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 0 21
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 21
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 21
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 0 21
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 0 21
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 0 21
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 0 21
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 21
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 21
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 0 21
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 1 20
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 1 20
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 1 20
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 1 20
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 20
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 1 20
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 1 20
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 1 20
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 1 20
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 1 20
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 1 20
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 1 20
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 1 20
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 1 20
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 2 19
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 2 19
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 2 19
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 2 19
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 2 19
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 2 19
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 3 18
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 3 18
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 3 18
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 3 18
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 3 18
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 3 18
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 4 17
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 4 17
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 5 16
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 5 16
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 0 15
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 0 15
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 0 15
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 0 15
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 0 15
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 1 14
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 1 14
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 1 14
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 0 14
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 0 14
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 0 14
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 0 14
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 0 14
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 14
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 0 14
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 0 14
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 0 14
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 0 14
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 0 14
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 0 14
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 2 13
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 2 13
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 2 13
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 1 13
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 1 13
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 0 13
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 0 13
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 0 13
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 0 13
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 0 13
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 3 12
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 2 12
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 2 12
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 2 12
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 1 12
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 1 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 1 12
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 1 12
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 2 11
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 2 11