LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.07.2019 - 31.12.2019
Sagatavots:  15.11.2019
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 1 15
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 1 15
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 38 1 15
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 1 15
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 1 15
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 2 14
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 2 14
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 2 14
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 14
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 2 14
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 3 13
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 3 13
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 3 13
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 3 13
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 13
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 12
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 5 11
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 5 11
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 49 5 11
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 11
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 11
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 5 11
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 3 11
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 3 11
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 6 10
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 6 10
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 6 10
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 6 10
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 6 10
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 10 4 10
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 0 10
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 7 9
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 1 9
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 1 9
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 1 9
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 9
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 1 9
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 8 8
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 8
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 8 8
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 2 8
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 2 8
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 2 8
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 0 8
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 8
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 9 7
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 9 7
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 9 7
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 7 7
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 3 7
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 7
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 1 7
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 1 7
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 10 6
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 10 6
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 4 6
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 2 6
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 22 2 6
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 2 6
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 2 6
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 11 5
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 11 5
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 11 5
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 9 5
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 9 5
Sandra Jaunsleine Kurzemes apgabaltiesa 6 9 5
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 3 5
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 3 5
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 3 5
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 12 4
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 12 4
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 6 4
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 4 4
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 13 3
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 13 3
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 7 3
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 14 2
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 14 2
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 8 2
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 6 2
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 6 2
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 6 2
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 6 2
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 6 2
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 6 2
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 6 2
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 15 1
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 15 1
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 9 1
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 7 1
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 7 1
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 16 0
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 16 0
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 14 0
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 10 0
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 8 0
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 8 0
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 8 0
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 17 -1
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 15 -1
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 11 -1