LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  01.04.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 28
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 0 28
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 28
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 38 0 28
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 28
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 28
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 0 28
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 1 27
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 49 1 27
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 1 27
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 1 27
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 1 27
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 2 26
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 2 26
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 25
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 3 25
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 3 25
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 3 25
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 3 25
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 4 24
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 4 24
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 4 24
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 4 24
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 4 24
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 4 24
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 4 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 4 24
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 4 24
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 23
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 5 23
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 5 23
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 5 23
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 6 22
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 6 22
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 6 22
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 0 22
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 10 0 22
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 7 21
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 1 21
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 1 21
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 21
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 8 20
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 8 20
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 8 20
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 20
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 9 19
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 9 19
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 2 18
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 2 18
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 11 17
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 5 17
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 3 17
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 3 17
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 3 17
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 3 17
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 12 16
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 4 16
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 0 16
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 0 16
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 13 15
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 7 15
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 7 15
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 7 15
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 5 15
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 5 15
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 15
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 1 15
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 22 0 15
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 15
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 14 14
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 14 14
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 14 14
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 6 14
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 2 14
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 2 14
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 2 14
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 1 14
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 14
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 9 13
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 3 13
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 3 13
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 3 13
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 2 13
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 13
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 16 12
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 8 12
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 8 12
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 4 12
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 3 12
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 3 12
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 3 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 3 12
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 4 11
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 4 11
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 10 10
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 6 10
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 11 9
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 6 9