LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  20.01.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 5 19
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 5 15
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 4 20
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 4 20
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 4 20
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 4 9
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 4 9
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 3 21
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 3 21
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 3 13
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 3 10
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 2 22
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 2 22
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 2 22
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 2 22
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 2 22
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 2 22
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 2 22
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 2 18
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 2 18
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 2 14
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 2 14
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 2 14
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 2 11
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 11
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 2 11
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 1 23
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 1 23
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 1 23
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 1 23
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 1 23
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 1 23
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 1 23
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 1 23
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 1 23
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 1 23
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 1 23
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 1 23
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 1 23
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 1 19
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 1 19
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 1 19
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 1 19
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 1 15
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 1 15
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 1 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 1 12
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 1 12
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 0 24
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 0 24
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 0 24
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 0 24
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 0 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 0 24
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 0 24
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 0 24
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 24
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 24
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 0 24
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 0 24
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 24
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 0 24
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 0 24
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 24
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 0 24
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 0 24
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 0 24
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 0 24
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 0 20
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 0 20
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 0 20
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 0 16
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 0 16
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 0 16
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 0 16
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 0 16
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 0 16
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 0 16
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 0 16
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 0 16
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 0 16
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 0 13
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 0 13
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 0 13
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 0 13
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 0 13
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 0 13
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 0 13
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 0 13
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 0 13
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 0 13
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 0 13
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 0 13
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 0 13
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 0 13