LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  13.08.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 29 0
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 27 2
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 25 4
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 23 6
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 22 7
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 22 7
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 22 7
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 21 8
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 20 9
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 19 10
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 19 10
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 19 10
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 19 6
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 18 11
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 17 8
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 17 3
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 16 13
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 13
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 15 10
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 15 10
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 15 10
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 15 5
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 14 15
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 14 15
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 14 6
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 14 6
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 14 6
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 13 16
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 12 4
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 12 4
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 11 18
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 18
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 11 18
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 11 18
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 11 5
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 11 5
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 11 5
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 10 19
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 19
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 10 10
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 10 6
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 10 6
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 9 20
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 9 20
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 9 20
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 9 20
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 9 11
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 9 11
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 9 7
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 8 21
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 8 21
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 8 21
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 8 21
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 13
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 7 13
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 7 9
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 7 9
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 6 23
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 6 23
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 6 23
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 6 14
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 6 10
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 6 10
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 24
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 5 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 5 24
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 5 15
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 5 11
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 4 25
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 4 25
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 4 25
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 4 21
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 4 16
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 4 16
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 4 12
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 4 12
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 4 12
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 4 12
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 26
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 3 26
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 3 22
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 3 13
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 3 13
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 3 13
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 27
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 27
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 2 23
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 2 23
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 23
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 2 14
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 1 28
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 15
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 1 15
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 15
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20