LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  17.06.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 7 9
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 15
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 7 9
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 0 16
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 8 8
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 6 10
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 2 14
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 10 6
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 11 5
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 2 14
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 10 6
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 6 10
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 5 11
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 8 5
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 12 1
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 5 8
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 9 4
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 12
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 6 7
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 5 8
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 0 13
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 7 6
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 13 0
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 4 9
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 4 9
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 18 6
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 8 16
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 10 14
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 3 21
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 12 12
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 11 13
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 5 19
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 20 4
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 3 21
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 15 9
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 11 13
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 1 23
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 23 1
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 24
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 14 10
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 3 21
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 8 16
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 17 7
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 2 22
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 5 19
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 19
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 11 13
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 8 16
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 2 22
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 15 9
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 13
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 9 15
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 24
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 12 12
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 6 18
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 9 15
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 6 18
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 23 1
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 12 12
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 21
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 11 13
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 8 16
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 10 14
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 1 23
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 8 16
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 9 15
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 11 13
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 17 7
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 9 7
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 8 8
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 8 8
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 6 18
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 21
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 5 19
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 7 6
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 6 7
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 7 6
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 8 5
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 3 10
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 4 9
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 1 12
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 11 2
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 4 9
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 12
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 9 4
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 4 16
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 4 16
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 4 16
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 2 18
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 6 14
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 20 0
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 9 11
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 14 6
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 18 2
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 5 15