LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  01.12.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 32 -3
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 31 -2
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 30 -1
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 30 -1
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 29 0
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 29 0
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 29 0
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 27 2
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 26 3
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 26 3
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 26 3
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 25 4
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 25 4
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 25 0
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 25 0
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 25 0
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 24 5
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 24 5
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 23 6
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 22 7
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 21 8
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 21 4
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 21 4
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 20 0
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 20 0
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 19 10
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 19 10
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 19 10
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 19 1
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 19 1
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 18 11
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 16 9
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 16 4
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 16 4
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 16 0
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 16 0
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 16 0
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 16 0
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 15 14
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 15 14
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 15 5
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 15 1
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 15 1
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 14 15
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 14 15
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 14 15
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 14 15
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 13 16
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 13 3
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 12 17
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 12 8
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 12 4
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 12 4
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 11 18
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 11 9
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 11 9
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 11 5
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 11 5
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 10 19
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 10 19
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 10 10
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 10 6
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 9 20
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 8 12
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 7 22
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 7 22
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 7 22
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 7 22
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 7 13
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 7 9
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 7 9
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 7 9
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 7 9
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 6 23
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 6 23
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 6 23
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 6 19
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 6 19
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 6 19
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 6 14
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 6 10
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 6 10
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 5 24
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 5 24
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 5 24
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 5 20
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 5 11
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 5 11
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 4 25
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 4 25
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 4 12
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 3 13
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 2 14
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 2 14
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 1 19
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19