LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2021 - 31.12.2021
Sagatavots:  25.02.2021
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 11 13
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 9 15
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 9 15
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 8 16
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 8 16
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 8 16
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 8 12
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 7 13
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 7 6
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 6 18
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 6 18
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 6 10
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 6 10
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 6 7
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 6 7
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 5 19
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 5 19
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 5 19
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 5 15
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 5 15
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 5 8
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 5 8
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 4 20
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 4 20
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 4 20
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 4 12
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 4 9
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 4 9
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 3 21
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 3 21
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 3 21
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 3 21
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 3 21
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 3 21
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 3 21
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 3 21
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 3 17
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 3 17
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 3 13
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 3 13
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 3 10
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 3 10
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 2 22
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 2 22
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 2 22
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 2 22
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 2 22
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 2 22
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 2 22
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 2 22
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 18
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 2 14
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 2 14
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 2 14
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 2 14
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 2 11
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 2 11
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 11
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 2 11
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 1 23
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 1 23
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 1 23
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 1 23
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 1 23
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 1 23
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 1 23
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 1 23
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 1 23
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 19
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 1 19
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 1 19
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 1 15
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 1 15
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 15
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 1 15
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 1 15
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 1 12
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 12
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 1 12
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 1 12
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 1 12
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 0 24
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 24
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 24
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 0 24
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 0 24
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 0 24
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 0 24
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 0 16
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 16
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 0 16
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 0 13
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 0 13
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 0 13
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 0 13
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 0 13
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 13