LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  28.02.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 13 15
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 11 17
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 10 18
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 9 19
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 9 19
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 7 21
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 7 21
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 7 21
Aija Kalniņa Rīgas apgabaltiesa 74 6 22
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 6 16
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 6 16
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 6 14
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 6 14
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 5 23
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 5 23
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 5 23
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 5 23
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 5 23
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 5 17
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 5 15
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 5 11
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 5 10
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 4 24
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 4 24
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 4 24
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 4 24
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 4 24
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 4 24
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 4 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 4 24
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 4 24
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 4 16
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 4 16
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 3 25
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 3 25
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 3 25
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 3 25
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 3 19
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 3 17
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 3 17
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 3 17
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 3 13
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 3 13
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 3 13
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 3 12
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 3 12
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 2 26
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 2 26
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 2 26
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 2 26
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 2 26
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 2 20
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 2 18
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 2 18
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 2 18
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 2 18
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 2 14
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 2 14
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 2 14
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 2 13
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 2 13
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 1 27
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 1 27
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 1 27
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 49 1 27
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 1 27
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 1 27
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 1 27
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 1 21
Sandra Jaunsleine Kurzemes apgabaltiesa 6 1 21
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 1 21
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 1 19
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 1 15
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 1 15
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 1 14
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 1 14
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 1 14
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 14
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 1 14
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 1 14
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 38 0 28
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 0 28
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 0 28
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 0 28
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 0 28
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 0 28
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 0 28
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 0 28
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 0 28
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 10 0 22
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 0 22
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 0 22
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 0 20
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 0 20
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 0 16
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 0 16
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 0 16
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 0 15
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 22 0 15