LZTI /

Piedziņa virs 10 000 EUR


Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 71. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam viena kalendārā gada laikā ir tiesības pieņemt izpildei ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzenamā summa ir vismaz 10 000 euro. Tabulā ir redzama informācija, cik izpildu lietas viena iecirkņa ietvaros ir reģistrētas, kā arī atlikušo izpildu dokumentu skaits, cik tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieņemt.


Periods:  01.01.2020 - 31.12.2020
Sagatavots:  22.09.2020
Uzvārds, Vārds Apgabaltiesa Iecirknis Reģistrētās lietas Atlikušās lietas
Ainārs Šusts Rīgas apgabaltiesa 86 31 -2
Dana Galzone Rīgas apgabaltiesa 39 29 0
Oskars Muižnieks Rīgas apgabaltiesa 71 28 1
Jānis Tunnis Rīgas apgabaltiesa 46 27 2
Rolands Veinbergs Rīgas apgabaltiesa 81 26 3
Juris Vildaus Rīgas apgabaltiesa 66 25 4
Sandis Tomsons Rīgas apgabaltiesa 51 24 5
Daina Priedniece Rīgas apgabaltiesa 75 24 5
Baiba Baltā Rīgas apgabaltiesa 80 23 6
Kalvis Dūrītis Rīgas apgabaltiesa 50 22 7
Mārtiņš Eglītis Rīgas apgabaltiesa 53 22 7
Agnese Biķe Kurzemes apgabaltiesa 5 22 3
Juris Kalniņš Kurzemes apgabaltiesa 8 21 4
Andris Spore Rīgas apgabaltiesa 41 20 9
Normunds Korics Kurzemes apgabaltiesa 9 20 5
Iveta Kruka Zemgales apgabaltiesa 36 19 1
Sandra Rundele Rīgas apgabaltiesa 55 18 11
Evita Eistere Rīgas apgabaltiesa 62 17 12
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 11 17 8
Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesa 107 17 3
Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesa 108 17 3
Zane Trasūne Zemgales apgabaltiesa 104 17 3
Jānis Strižko Rīgas apgabaltiesa 40 16 13
Helga Rūtena Rīgas apgabaltiesa 42 16 13
Dace Pleša Rīgas apgabaltiesa 65 16 13
Ivetta Kalugina Kurzemes apgabaltiesa 14 16 9
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 78 15 14
Indra Andrejeva Zemgales apgabaltiesa 110 15 5
Raimonds Mežiņš Rīgas apgabaltiesa 74 14 15
Zane Filatova Vidzemes apgabaltiesa 98 14 2
Lilija Solovjova Latgales apgabaltiesa 29 14 2
Jānis Lazdāns Rīgas apgabaltiesa 59 13 16
Ilga Keršteine Rīgas apgabaltiesa 54 12 17
Pārsla Bērziņa Zemgales apgabaltiesa 114 12 8
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 28 12 4
Dita Voronova Vidzemes apgabaltiesa 89 12 4
Jānis Stepanovs Rīgas apgabaltiesa 58 11 18
Aiga Augustova Rīgas apgabaltiesa 69 11 18
Nataļja Bekasova Rīgas apgabaltiesa 67 11 18
Andrejs Glumovs Rīgas apgabaltiesa 52 11 18
Ginters Hmeļevskis Rīgas apgabaltiesa 84 11 18
Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesa 6 11 14
Vineta Riseva Vidzemes apgabaltiesa 93 11 5
Ingars Osipovs Latgales apgabaltiesa 19 11 5
Jānis Jonas Rīgas apgabaltiesa 83 10 19
Roberts Kučinskis Rīgas apgabaltiesa 32 10 19
Sandra Paegle Rīgas apgabaltiesa 79 10 19
Mārcis Midegs Rīgas apgabaltiesa 77 10 19
Andžela Vaitovska Zemgales apgabaltiesa 116 10 10
Žanna Osipova Latgales apgabaltiesa 27 10 6
Anita Kalniņa Latgales apgabaltiesa 16 10 6
Jolanta Šubrovska Rīgas apgabaltiesa 63 9 20
Katrīna Baltalksne Rīgas apgabaltiesa 45 9 20
Rigmonta Grīga Zemgales apgabaltiesa 113 9 11
Aelita Meimere Zemgales apgabaltiesa 102 9 11
Edgars Mihailovs Zemgales apgabaltiesa 35 9 11
Māris Vanags Vidzemes apgabaltiesa 96 9 7
Gaida Rutkovska Latgales apgabaltiesa 31 9 7
Vēsma Ampermane Vidzemes apgabaltiesa 88 9 7
Rihards Vaivods Rīgas apgabaltiesa 44 7 22
Iluta Broka Rīgas apgabaltiesa 82 7 22
Andžela Klaģe Zemgales apgabaltiesa 106 7 13
Kristīne Meldere Latgales apgabaltiesa 24 7 9
Agrita Kaņepe Rīgas apgabaltiesa 64 6 23
Kristīne Priedniece Rīgas apgabaltiesa 70 6 23
Elīna Balasanjana Rīgas apgabaltiesa 34 6 23
Ligita Gulbe Zemgales apgabaltiesa 100 6 14
Gunita Gruziņa-Vanceviča Zemgales apgabaltiesa 37 6 14
Agnese Celherte-Ozola Zemgales apgabaltiesa 109 6 14
Līga Kavīte Vidzemes apgabaltiesa 99 6 10
Dana Krūmiņa Rīgas apgabaltiesa 47 5 24
Miks Kozlovskis Rīgas apgabaltiesa 43 5 24
Ligita Pētersone Rīgas apgabaltiesa 57 5 24
Aigars Rušiņš Rīgas apgabaltiesa 68 5 24
Ilze Zēberga Kurzemes apgabaltiesa 13 5 20
Nauris Miglavs Vidzemes apgabaltiesa 90 5 11
Līga Krima Vidzemes apgabaltiesa 92 5 11
Jūlija Joffe Latgales apgabaltiesa 18 5 11
Anita Briška Latgales apgabaltiesa 30 5 11
Sandra Suveizda Rīgas apgabaltiesa 60 4 25
Vita Brence Rīgas apgabaltiesa 56 4 25
Ilona Kalniņa Kurzemes apgabaltiesa 12 4 21
Guna Danga Vidzemes apgabaltiesa 87 4 12
Valija Baltā Vidzemes apgabaltiesa 91 4 12
Inta Kešāne Rīgas apgabaltiesa 61 3 26
Māra Kučinska Rīgas apgabaltiesa 33 3 26
Ineta Kaktiņa Vidzemes apgabaltiesa 97 3 13
Gunita Špēla Rīgas apgabaltiesa 73 2 27
Inese Beitāne Kurzemes apgabaltiesa 2 2 23
Sanija Sproģe Kurzemes apgabaltiesa 15 2 23
Svetlana Andžāne Vidzemes apgabaltiesa 94 2 14
Valentīna Nikolajeva Latgales apgabaltiesa 20 2 14
Jolanta Boļšakova Zemgales apgabaltiesa 115 1 19
Juris Šņepsts Zemgales apgabaltiesa 111 1 19
Alīna Zaķe Latgales apgabaltiesa 21 1 15
Valentīna Sterinoviča Latgales apgabaltiesa 17 1 15
Jekaterina Kaļiņina Zemgales apgabaltiesa 112 0 20