LZTI /

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sastāvā ietilpst:

Andris Spore
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs

Iveta Kruka
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja vietniece

Anita Kalniņa
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Ineta Kaktiņa
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Dace Cgojeva
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Andžela Vaitovska
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekle

Ginters Hmeļevskis
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes loceklis