Tiks likvidētas vakantās amata vietas

05.02.2018

Ar 2018. gada 1. martu tiek pārskatīts zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaits, kā arī atbilstoši faktiskajai situācijai precizētas esošo iecirkņu teritorijas. Lai optimizētu zvērinātu tiesu izpildītāju darba organizāciju un noteiktu iedzīvotāju skaitam maksimāli atbilstošu zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, tiek likvidētas vairākas ilgstoši vakanti esošas amata vietas.

 

Ar 2018. gada 1. martu tiek likvidētas šādas zvērināta tiesu izpildītāja amata vietas:

- Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 1;

- Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 3;

- Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 4;

- Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 7;

- Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 23;

- Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 25;

- Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 26;

- Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 48;

- Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 72;

- Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 76;

- Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 85;

- Vidzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 95;

- Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 101;

- Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 103;

- Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 105.

 

Minēto amata vietu iecirknim noteiktās teritorijas vienmērīgi sadalītas starp citām attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošajām zvērināta tiesu izpildītāja amata vietām. Amata darbības lietās, kas līdz 2018. gada 28. februārim uzsāktas to amata vietu lietvedībā, kuras no 2018. gada 1. marta likvidētas, turpina veikt zvērināts tiesu izpildītājs, kurš līdz 2018. gada 28. februārim pildīja amata pienākumus likvidētajā amata vietā.

Ar informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietām un katram iecirknim piekritīgo teritoriju varēs iepazīties Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām” (elektroniski pieejami interneta vietnē: https://likumi.lv/doc.php?id=204200) un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājas lapā www.lzti.lv sadaļā „Zvērināti tiesu izpildītāji”.

Atgriezties