Tiesu izpildītāju dienās ievērojami pieaug parādnieku aktivitāte

13.03.2019

Šogad notikušajās Tiesu izpildītāju dienās 6. un 7. martā ievērojami palielinājās parādnieku aktivitāte un interese saņemt konsultācijas par parādnieku tiesībām un pienākumiem. Tostarp lielākā iedzīvotāju aktivitāte bija novērojama Rīgā un Zemgalē.

“Apkopotie rezultāti liecina, ka vislielāko interesi šogad Tiesu izpildītāju dienu laikā iedzīvotāji izrādīja par parādnieku tiesībām un pienākumiem, par piedziņu uz naudas līdzekļiem kredītiestādēs un saglabājamo līdzekļu apmēru, par summām uz kurām vērst piedziņu, kā arī piedzinēja tiesībām un pienākumiem. Salīdzinoši mazāku interesi raisīja faktu fiksēšana saskarsmes lietās, piedziņas jautājumi uz mantotu nekustamo īpašumu, par e-izsolēm un citiem parādu piedziņas jautājumiem,” norāda Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore.

Šogad salīdzinoši lielāka ineterese nekā citus gadus no iedzīvotāju puses bija arī par  galvojuma līgumiem. Piemēram, gadījumos, ja kredītu bankā ir ņēmis viens ģimenes loceklis, bet kāds cits ģimenes loceklis ir kļuvis par viņa galvotāju. Situācijas dzīvē attīstās dažādi, gadās sastrīdēties, laulātie mēdz izšķirties un galvotājus interesēja viņu atbildības jautājums situācijā, ja galvenais kredīta ņēmējs nespēj vai nepilda savas saistības pret banku. Latvijā līgumi galvenokārt ir noformēti tā, ka galvotājs atbild par kredītu tāpat kā pats kredīta ņēmējs. Līdz ar to, ja kredīta ņēmējs nepilda saistības, tad par atbildētājiem lietā kļūst abi divi – gan kredīta ņēmējs, gan galvotājs.

Interesanti, ka arvien lielāka daļa iedzīvotāju priekšroku dod telefonkonsultācijām (61%), savukārt klātienē uz konsultācijām šogad ieradās tikai 39% interesentu.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome aicina iedzīvotājus arī ikdienā nebaidīties vērsties pie tiesu izpildītājiem uzreiz pēc pirmā tiesu izpildītāja aicinājuma, jo tas var palīdzēt nākotnē izvairīties gan no dažādiem pārpratumiem parāda piedziņas procesā, gan arī palīdzēt ātrāk atrisināt ieilgušo parāda problēmu.

Tiesu izpildītāju dienas ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016. gadā aizsākta iniciatīva. To mērķis ir dot iespēju cilvēkiem bez maksas saņemt juridiskās konsultācijas, kā arī uzzināt vairāk par tiesu izpildītāju darbu Latvijā. Tiesu izpildītāju dienas šogad notika 6. un 7. martā un iedzīvotājiem visā Latvijā bija iespējams pieteikties bezmaksas juridiskajām konsultācijām par parādnieka un piedzinēja tiesībām un pienākumiem.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.


Baltalksne ZTI dienas 2019B.Baltā ZTI dienas 2019Šubrovska ZTI dienas 2019Šusts Krūmiņa ZTI dienas 2019Atgriezties