Tiesu izpildītāji šī gada sešos mēnešos palīdzējuši atgūt 269,72 miljonus eiro

01.08.2017

2017. gada pirmajā pusgadā tiesu izpildītāji nolēmuma izpildes procesā aizskartās puses interesēs palīdzējuši atgūt 269 722 217,77 EUR (2016. gada pirmajos sešos mēnešos – 166 597 613,65 EUR). Kopējais piespiedu izpildei nodoto izpildu dokumentu skaits – 65 760.

2017. gada pirmajā pusgadā, tāpat kā 2016. gadā kopumā, turpina palielināties atgūto naudas līdzekļu apjoms institūciju un amatpersonu izdoto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietu izpildē. 2017. gada pirmajā pusgadā atgūti 13,56 miljoni EUR, kas ir par 1,65 miljoniem EUR vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā (11,91 milj. EUR). Visbiežāk tās ir lietas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī.

2017. gada pirmajā pusgadā nolēmumu izpildē krimināllietās par mantiskajām piedziņām piedzīti 678 tūkstoši EUR. Salīdzinoši 2016. gada pirmajā pusgadā šīs kategorijas izpildu lietās tika atgūti 1,18 miljoni EUR.

Kā pozitīva tendence minama uzturlīdzekļu piedziņas lietās atgūto līdzekļu palielināšanās. Šī gada sešos mēnešos no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izmaksātajiem uzturlīdzekļiem tiesu izpildītāji piedziņas procesā valsts budžetā atguvuši 2 593 549 EUR, kas ir par 668 710 vairāk nekā 2016. gada pirmajos sešos mēnešos (1 924 839 EUR).

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore, skaidrojot iemeslus šādiem pozitīviem rādītājiem, norādīja, ka “no 2017. gada 1. aprīļa uzturlīdzekļu parādniekiem var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Šāds aizliegums ir gana efektīvs līdzeklis, lai piespiestu daudzus uzturlīdzekļu nemaksātājus sākt maksāt saviem bērniem uzturlīdzekļus. Tāpat likumdevēja iniciatīva publiskot uzturlīdzekļu nemaksātāju vārdus daudziem parādniekiem likusi sarosīties. Vienlaikus gan jāatzīst, ka ierosināto uzturlīdzekļu piedziņas lietu skaits nesamazinās – tās joprojām ir vienas no izplatītākajām lietām, ar kurām ikdienā strādā zvērināti tiesu izpildītāji. Salīdzinoši 2016. gada sākumā zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā atradās 53 288 uzturlīdzekļu piedziņas lietas, bet 2017. gada sākumā – 55 376 uzturlīdzekļu piedziņas lietas. Skaits ir liels un diemžēl, neskatoties uz to, ka Krimināllikumā pat ir paredzēta kriminālatbildība par izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt un dot uzturu saviem bērniem, uzturlīdzekļu nemaksātāju skaits vismaz 2017. gada pirmajā pusgadā ir turpinājis palielināties.”

Statistikas rādītāji citu svarīgu kategoriju nolēmumu izpildē civillietās:

 •  Ārvalstu tiesas nolēmumu apstiprināšana un atzīšana – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 101 806 478,05 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 274 172,46 EUR (+37 032,28%)
 • Saistību izpilde tiesas ceļā – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 47 374 506,97 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 34 196 133,72 EUR (+ 38,54%)
 • Prasības par zaudējumu piedziņu juridiskām personām – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 34 877 592,40 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 60 598 993,48 EUR (-42,45 %)
 • Prasības par zaudējumu piedziņu fiziskām personām – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 34 667 875,94 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 38 578 263,63 EUR (-10,14 %)
 • Lietas, kuras izriet no administratīvi tiesiskajām attiecībām – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 16 253 428,65 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 4 590 490,15 EUR (+254,07%)
 • Prasības nodrošinājums pirms prasības celšanas tiesā un pierādījumu nodrošinājums – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 7 738 752,35 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 5 906 437,27 EUR (+31,02%)
 •  Pārējās prasības tiesvedības lietās – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 4 363 513,23 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 2 568 016,01 EUR (+69,92%)
 • Šķīrējtiesas nolēmumu izpilde – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 2 893 893,67 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 1 736 715,48 EUR (+66,63%)
 • Citu tiesas nolēmumu izpilde – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 1 565 427,82 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 1 490 214,94 EUR (+5,05%)
 • Pārējās sevišķās tiesāšanas kārtības lietas – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 515 146,43 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 320 518,19 EUR (+60,72%)
 • Uzturlīdzekļu piedziņas lietās Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā* - 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 2 593 549 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 1 924 839 EUR (+34,74 %)
 • Administratīvo pārkāpumu lietu izpilde – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 13 993 120,58 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 12 433 216,42 (+12,55 %)
 • Krimināllietās par mantiskajām piedziņām – 2017. gada pirmajā pusgadā atgūts 678 035,79 EUR, 2016. gada pirmajā pusgadā – 1 180 122,83 (-42,55 %)


2017 (1)


Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Piespiedu izpilde ir Civilprocesa likumā regulētu darbību kopums, kas tiek finansēts no personas, kura nav nokārtojusi savas saistības labprātīgi, līdzekļiem. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

 

Papildu informācija:

Baiba Litvina,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes juriste

Tālrunis: +371 67290005, + 371 27840355

E-pasts: [email protected]

www.lzti.lv

facebook.com/LZTIP

 

Atgriezties