Tiesu izpildītāji šī gada sešos mēnešos atguvuši 201,6 miljonus eiro

06.08.2018

Preses relīze

2018. gada 6. augustā

TIESU IZPILDĪTĀJI ŠĪ GADA SEŠOS MĒNEŠOS ATGUVUŠI 201,6 MILJONUS EIRO

2018. gada pirmajā pusgadā tiesu izpildītāji nolēmuma izpildes procesā aizskartās puses interesēs palīdzējuši atgūt 201 604 693,11 eiro. Kopējais piespiedu izpildei nodoto izpildu dokumentu skaits – 57 892. Šogad turpina samazināties piespiedu izpildei iesniegto izpildu dokumentu skaits civillietās, savukārt pieaudzis atgūto naudas līdzekļu apjoms  uzturlīdzekļu lietās, lietās par kompensāciju piedziņu cietušajiem krimināllietās, kā arī lietās par zaudējumu piedziņu juridisko personu labā.

2018. gada pirmajā pusgadā atgūto naudas līdzekļu apjoms, līdzīgi kā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, ir pārsniedzis 200 miljonus eiro. Tomēr, līdz ar piespiedu izpildei nodoto lietu samazināšanos, atbilstoši šogad par 68 117 524,66 eiro ir sarucis arī kopējais atgūto naudas līdzekļu apmērs.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore skaidro, ka “pēdējos gados piespiedu izpildei iesniegto izpildu dokumentu skaits, pamatā civillietās, samazinās, tādēļ arī atgūto naudas līdzekļu samazinājums ir loģisks. Salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, šī gada sešos mēnešos piespiedu izpildei kopumā iesniegti 57 892 izpildu dokumenti, kas ir par 12% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Vienlaikus atsevišķu lietu kategorijās vērojams pozitīvs atgūto naudas līdzekļu pieaugums. Piemēram, nolēmumu izpildē krimināllietās par mantiskajām piedziņām atgūto naudas līdzekļu apmērs pieaudzis par 37% un attiecīgi sasniedzis 932 403,4 eiro (2017. gada pirmajā pusgadā – 678 035,79 eiro).”

Jāatzīmē, ka lielāko daļu no šiem naudas līdzekļiem veido atgūtās kompensācijas cietušajiem par radīto mantisko zaudējumu un morālo kaitējumu krimināllietās, piemēram, par nozieguma rezultātā radītiem zaudējumiem, sakropļojumu vai citu veselības bojājumu.

2018. gada pirmajā pusgadā nolēmumu izpildē par naudas sodu piedziņu administratīvo pārkāpumu lietās piedzīts 12 361 078,31 eiro. Salīdzinoši 2017. gada pirmajā pusgadā šīs kategorijas izpildu lietās valsts budžetā atgūto naudas līdzekļu apjoms bija 13 993 120,58 eiro.

Pirmajos sešos mēnešos turpināja palielināties atgūto naudas līdzekļu apjoms uzturlīdzekļu piedziņas lietās. No Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izmaksātajiem uzturlīdzekļiem tiesu izpildītāji piedziņas procesā valsts budžetā atguvuši 3 398 380 eiro, kas ir par 31% jeb 804 831 eiro vairāk nekā 2017. gada pirmajos sešos mēnešos, kad tika atgūti 2 593 549 eiro.

Ievērojams atgūto naudas līdzekļu pieaugums 2018. gada pirmajos sešos mēnešos bijis lietās par zaudējumu piedziņu juridisku personu labā – atgūti 109 309 563,5 eiro, kas ir par 213% vairāk nekā 2017. gada pirmajos sešos mēnešos, kad tika atgūti 34 877 592,40 eiro.

2018. gada pirmā pusgada statistikas rādītāji citu svarīgu kategoriju nolēmumu izpildē civillietās:

·         Saistību izpilde tiesas ceļā – atgūti 19 645 911,53 eiro.

·         Prasības par zaudējumu piedziņu fiziskām personām – atgūti 29 693 960,38 eiro.

·         Lietas, kuras izriet no administratīvi tiesiskajām attiecībām – atgūti 8 859 835,03 eiro.

·         Prasības nodrošinājums pirms prasības celšanas tiesā - atgūts 4 244 712,81 eiro.

·         Šķīrējtiesas nolēmumu izpilde – atgūts 3 276 219,61 eiro.

·         Pārējās prasības tiesvedības lietas – atgūti 3 023 179,16 eiro.

·         Pārējās sevišķās tiesāšanas kārtības lietas – atgūti 282 953,67 eiro.

·         Citu tiesas nolēmumu izpilde – atgūti 6 029 423,43 eiro.

 2018 pirmais pusgads

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

###

 

Papildu informācija:

Baiba Litvina,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes

kontaktpersona saziņai ar medijiem

Tālrunis: +371 67290005; +371 27840355

E-pasts: [email protected]

www.lzti.lv

facebook.com/LZTIP

Atgriezties