Tiesu izpildītāji 2017. gadā palīdzējuši atgūt 552,15 miljonus eiro

01.03.2018

2017. gadā tiesu izpildītāji nolēmuma izpildes procesā aizskartās puses interesēs palīdzējuši atgūt 552,15 miljonus EUR, kas ir par 29,2 miljoniem EUR jeb 5,6% vairāk nekā 2016. gadā (522,86 miljoni EUR). Kopējais piespiedu izpildei nodoto izpildu dokumentu skaits – 122 195.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore, komentējot 2017. gada darbības rezultātus, norādīja, ka “nolēmumu izpildes efektivitāte ir cieši saistīta ar parādnieka maksātspēju. Ņemot vērā, ka 2017. gadā Latvijas ekonomikas izaugsme bijusi ievērojami straujāka nekā iepriekšējos gados, var teikt, ka šāda izaugsme pozitīvi ietekmējusi arī nolēmumu izpildes procesa rādītājus – 2017. gadā nolēmumu izpildes procesā atgūti 552,14 miljoni EUR, kas ir par 29,2 miljoniem EUR jeb 5,6% vairāk nekā 2016. gadā (522,86 miljoni EUR). Tāpat piespiedu izpildei nodoto izpildu dokumentu skaita samazinājums pēdējos gados ir netiešs apstiprinājums tam, ka ekonomiskā situācija un iedzīvotāju maksātspēja valstī ir uzlabojusies. Salīdzinoši 2017. gadā izpildei iesniegti 122 195 izpildu dokumenti, kas ir par 10,79% mazāk nekā 2016. gadā, kad izpildei tika iesniegts 136 971 izpildu dokuments.”

Pērn par 6,8% palielinājies valsts budžetam par labu atgūto naudas sodu apjoms  administratīvo pārkāpumu lietās. 2017. gadā izdevās atgūt 26,44 miljonus EUR, bet 2016. gadā tie bija 24,74 miljoni EUR.

2017. gadā pieaudzis arī uzturlīdzekļu piedziņas lietās atgūto naudas līdzekļu apmērs – pērn kopumā atgūti 5,59 miljoni EUR, kas ir par 1,3 miljoniem EUR vairāk nekā 2016. gadā, kad tika atgūti 4,29 miljoni EUR (saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda apkopoto informāciju).

Samazinājums pērn bija novērojams nolēmumu izpildē krimināllietās par mantiskajām piedziņām. 2017. gadā atgūti 1,47 miljoni EUR (2016. gadā – 3,96 miljoni EUR).

Nemainīgi ik gadu lielāko tiesu izpildītāju atgūto naudas līdzekļu apmēru veido nolēmumu izpilde civillietās – pērn kopumā atgūti 518,62 miljoni EUR. 2017. gadā, tāpat kā 2016. gadā, ievērojami turpināja pieaugt atgūto naudas līdzekļu apmērs lietās par ārvalstu tiesas nolēmumu apstiprināšanu un atzīšanu – 2017. gadā piedzīti 102,20 miljoni EUR (2016. gadā tie bija nedaudz vairāk nekā 284 tūkstoši EUR). Salīdzinoši – 2016. gadā tika atgūts gandrīz par 276,3 tūkstošiem EUR vairāk nekā 2015. gadā. Šāda tendence skaidrojama ar to, ka aizvien lielāka sabiedrības daļa aktīvi izmanto ES vienotā tirgus iespējas, kā rezultātā biežāk rodas arī pārrobežu civilstrīdi un komercstrīdi. Likumsakarīgi pieaug arī to gadījumu skaits, kad tiesu izpildītājam izpildei tiek iesniegti ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu izdotie izpildu dokumenti.

Statistikas rādītāji citu svarīgu kategoriju nolēmumu izpildē civillietās

  • Prasības par darba algas izmaksu un citiem darba strīdiem: 2017. gadā piedzīti 284,7 tūkstoši EUR, kas ir samazinājums par 21,2% (2016. gadā – 361,4 tūkstoši EUR).
  •  Prasības par zaudējumu piedziņu juridiskām personām: 2017. gadā piedzīti 103,3 miljoni, kas ir samazinājums par 29,8% (2016. gadā – 147,2 miljoni EUR).
  • Prasības par zaudējumu piedziņu fiziskām personām: 2017. gadā piedzīti 100,3 miljoni EUR, kas ir palielinājums par 11,59% (2016. gadā – 89,9 miljoni EUR).
  • Saistību izpilde tiesas ceļā: 2017. gadā piedzīti 142,8 miljoni EUR, kas ir samazinājums par 29,3% (2016. gadā – 202,1 miljons EUR).
  • Prasības nodrošinājums pirms prasības celšanas tiesā un pierādījumu nodrošinājums: 2017. gadā piedzīti 23,12 miljoni EUR, kas ir pieaugums par 68,7% (2016. gadā – 13,7 miljoni EUR).
  • Šķīrējtiesas nolēmumu izpilde: 2017. gadā piedzīti 7,49 miljoni EUR, kas ir palielinājums par 86,78% (2016. gadā – 4,01 miljoni EUR).
  • Prasības par laulības šķiršanu vai neesamību – 2017. gadā piedzīti 50,9 tūkstoši EUR, kas ir gandrīz četrreiz vairāk nekā 2016. gadā, kad atguva 13,5 tūkstošus EUR.

 Darbības rezultāti 2017


Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.


Papildu informācija:

Baiba Litvina,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes

kontaktpersona saziņai ar medijiem

Tālrunis: +371 67290005; +371 27840355

E-pasts: [email protected]

www.lzti.lv

facebook.com/LZTIP

Atgriezties