Starptautiskās tiesu izpildītāju savienības pārstāvji tiekas Parīzē

01.12.2018

No 28.-30. novembrim Parīzē norisinājās gadskārtējās Starptautiskās tiesu izpildītāju savienības (International Union of Judicial Officers - UIHJ) Pastāvīgās padomes, kā arī Eiropas Tiesu izpildītāju savienības un EuroDanube organizācijas sanāksmes. Latvijas tiesu izpildītājus sanāksmēs pārstāvēja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore Guna Berlande.

 Sanāksmēs tika prezentēti ziņojumi par 2018. gadā paveikto un iezīmēti galvenie darbības virzieni 2019. gadam:

  • Tiesu izpildītāju apmācību efektivizēšana: individuālā līmenī (caur e-learning platformu) un kolektīvi (aicinot kaimiņvalstu ekspertus uz nacionālajām tiesu izpildītāju mācībām).
  • Pētījumu un pozīciju sagatavošana, reaģējot uz negatīviem procesiem tiesu izpildītāju profesijai (ES kopumā / atsevišķās valstīs).
  • Darba turpināšana pie uzsāktiem starptautiskās sadarbības projektiem un jaunu īstenošana ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un pieejamību par tiesu izpildītāju darbu un nolēmumu izpildi dažādās valstīs.

 ST3

ST2

ST


Papildu informācija: UIHJ dibināta 1952. gadā ar mērķi, lai pārstāvētu savus locekļus starptautiskās organizācijās un nodrošinātu efektīvu sadarbību UIHJ locekļu starpā. UIHJ par savu galveno uzdevumu ir izvirzījusi tiesu izpildītāju profesijas attīstības veicināšanu un tiesu izpildītāju darbības harmonizāciju pasaulē. Uzdevums ir sarežģīts, ņemot vērā, ka UIHJ apvieno tiesu izpildītājus un tiem pielīdzināmas profesijas no valstīm ar dažādu tiesisko, ekonomisko un politisko kultūru un tradīcijām.

Ikdienā UIHJ strādā gan pie nacionālo spriedumu izpildes tiesību, gan starptautisko līgumu un dokumentu pilnveidošanas, lai attīstītu un izplatītu idejas un projektus, kas nostiprina un pilnveido neatkarīgas tiesu izpildītāju profesijas statusu un tās funkcijas. Eiropā UIHJ ir iesaistīta Eiropas Savienības līgumu, direktīvu un regulu apspriešanas procesos.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir UIHJ locekle kopš 2003. Šobrīd UIHJ apvienojušies tiesu izpildītāju pārstāvji no 91 pasaules valsts.

 

Atgriezties