Sēru vēsts

08.06.2020

Es tagad aizeju, bet ne jau tālu, Es aizeju tepat – ar citu sauli, ar citu zemi parunāt...  

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģes Aijas Kalniņas ģimenei, tuviniekiem un draugiem, viņu mūžībā pavadot. 


Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija

Atgriezties