Aicinam seniorus laicīgi informēt tiesu izpildītājus par 20 eiro Covid-19 pabalsta saņemšanu

03.11.2021

Seniori, kuriem ir parādsaistības un kuri no 2021. gada 1. novembra saņems 20 eiro pabalstu, tiek aicināti laicīgi par to informēt savus tiesu izpildītājus, lai izvairītos no pabalsta novirzīšanas personas parādu segšanai. Tiesu izpildītāji uz piešķirto pabalstu piedziņu neveiks, ja par tā saņemšanu persona laicīgi būs informējusi savu tiesu izpildītāju.

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) priekšsēdētāja Iveta Kruka: “Svarīgi, lai par pabalsta saņemšanu laikus informē tie parādnieki, kuru ikmēneša ienākumi sasniedz 500 eiro, jo tikai no tiem ienākumiem, kuri pārsniedz valstī noteiktās minimālās algas apmēru (šobrīd 500 eiro), var tikt veikti ieturējumi parādu segšanai. Savukārt personām, kuru ikmēneša ienākumi nesasniedz 500 eiro, informēt tiesu izpildītājus par pabalsta saņemšanu nav nepieciešams, jo šie ienākumi nepārsniedz minimālo ienākumu apmēru, no kuriem var veikt ieturējumus. Izņēmums ir uzturlīdzekļu piedziņas lietas nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, kad parādniekam tiek saglabāti naudas līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas (šobrīd 250 eiro), bet visi ienākumi, kas pārsniedz 250 eiro, tiek novirzīti personas parādsaistību segšanai.”

 

2021. gada 27. oktobrī spēkā stājās grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Grozījumi paredz, ka laika posmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. martam tiks izmaksāts pabalsts 20 eiro mēnesī Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz 2021. gada 31. decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vīrusu vai kuras saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Grozījumi paredz, ka minētais pabalsts nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai (Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 66. panta otrā daļa un 76. panta septītā daļa). Lai pabalsta nauda netiktu novirzīta parādsaistību dzēšanai, ir būtiski laikus informēt savu tiesu izpildītāju par pabalsta saņemšanas faktu, jo tiesu izpildītājs pats nevienā datu bāzē nevar iegūt informāciju par to, vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

###

Papildu informācija:

Līna Lontone,

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tālr.: 27840355

E-pasts: [email protected]

www.lzti.lv

facebook.com/LZTIP


Paradnieku_Riciba_Covid_Pabalsts_Seniori.png

 

Atgriezties