Parāda piedziņa, ja netiek pildīta vienošanās par uzturlīdzekļiem

15.01.2019

Uzturlīdzekļu piedziņa ir aktuāla problēma daudziem vecākiem arī tad, ja, dzīves ceļiem šķiroties, puses ir risinājušas šo jautājumu, noslēdzot savstarpēju vienošanos. Taču tas, cik vienkārši un ātri ir iespējams uzsākt saistību piespiedu izpildi, ja uzturlīdzekļu maksājumi ir neregulāri vai pārtraukti pavisam, atkarīgs no tā, kādā formā noslēgta vienošanās par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem.

Vairāk LV portāla skaidrojumā: https://lvportals.lv/skaidrojumi

lv

Atgriezties