Par zvērinātu tiesu izpildītāju darbu ārkārtējās situācijas laikā

16.03.2020

2020. gada 12. martā Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludināja valstī ārkārtēju situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim. 2020. gada 14. martā minētais rīkojums tika papildināts ar būtiskiem pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumiem. Cita starpā rīkojuma 4.27. punktā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei un Latvijas Zvērinātu notāru padomei piešķirtas tiesības noteikt ierobežojumus vai lemt par apmeklētāju pieņemšanas klātienē pārtraukšanu zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru prakses vietās.

Ievērojot minēto, pēc Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes norādījuma zvērināti tiesu izpildītāji turpina darbu, nodrošinot savu amata pienākumu veikšanu, bet ir aicināti pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē savās prakses vietās. Komunikāciju ar personām, jo īpaši piedzinējiem un parādniekiem, zvērināti tiesu izpildītāji nodrošina attālināti, atbildot uz telefona zvaniem un nodrošinot e-pasta saraksti, kā arī izmantojot citus pieejamos saziņas līdzekļus, piemēram, skype un whatsapp. Neatliekamos gadījumos, zvērināti tiesu izpildītāji var vienoties ar personu par tās pieņemšanu klātienē, ja šī persona paraksta apliecinājumu, ka tā pēdējo 14 dienu periodā nav bijusi ārvalstīs un nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, proti, ja Latvijā tiks konstatēti inficēšanās ar Covid-19 gadījumi no nezināma avota, personu pieņemšana klātienē tiks aizliegta.

Atgriezties