Par zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas atbrīvošanu no zvērināta tiesu izpildītāja amata

12.09.2018

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome informē, ka ar tieslietu ministra rīkojumu Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa ar 2018. gada 31. augustu tiks atbrīvota no zvērināta tiesu izpildītāja amata. Amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 38 uzdots veikt Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 42 zvērinātai tiesu izpildītājai Helgai Rūtenai.

Atgriezties