Par turpmāku darbību Kurzemes apgabaltiesas iecirknī Nr.6

05.03.2020

Informējam, ka, pamatojoties uz tieslietu ministra 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.1-4.1/18,  Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine ir atcelta no amata. Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 izpildu lietas un grāmatas ir pārņēmusi Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.11 zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva. Turpmāk aicinām sazināties ar tiesu izpildītāju Daci Cgojevu. Kurzemes iecirkņa Nr.6 depozītkonta konta Nr.LV86TREL919909900300B.

Atgriezties