Par Rīgas apgabaltiesas iecirkni Nr.74

17.06.2020

Informējam, ka zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas izpildu lietas ir pārņēmis zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš. Jautājumos par Rīgas apgabaltiesas 74.iecirkņa izpildu lietām zvanīt pa tālruņa nr. 67331863, prakses vietas adrese: Antonijas iela 4-2A, Rīga, LV-1010. Jaunais Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 Valsts kases konts: LV26TREL919906100200B

Atgriezties