Par Rīgas apgabaltiesas iecirkni Nr. 49

12.11.2019

Saskaņā ar tieslietu ministra 2019. gada 12. novembra rīkojumu Nr. 10-10.2/40 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 46 zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Tunnim uzdots veikt amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 49.

Drīzumā tiks publicēta informācija par jaunu depozīta konta numuru Rīgas apgabaltiesas iecirknim Nr. 49.

Atgriezties