Par Rīgas apgabaltiesas iecirkni Nr.62

01.04.2016
Informējam, ka pamatojoties uz tieslietu ministra 2016.gada 15.marta rīkojumu Nr.10-10.2/76, zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr.62 ir uzdots pildīt zvērinātai tiesu izpildītājai Evitai Eisterei . Līdz ar to izpildu lietas zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane ir nodevusi zvērinātai tiesu izpildītājai Evitai Eisterei. Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 depozīta konta Nr . LV41TREL919911500100B .
Atgriezties