Par Rīgas apgabaltiesas iecirkni Nr.54

11.07.2016

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome informē, ka ar tieslietu ministra 2016.gada 28.jūnija lēmumu Nr.1-4.4/11 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis atcelts no zvērināta tiesu izpildītāja amata .

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas lēmumu līdz 2016.gada 19.augustam K.Seleckim izpildu lietas un depozīta kontā esošie naudas līdzekļi jānodod zvērinātai tiesu izpildītājai Ilgai Keršteinei, kura turpmāk veiks amata pienākumus iecirknī Nr.54.

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 depozīta konta Nr. LV38TREL919904400300B.

Atgriezties